• -20%

Ruh Sağlığı ve Din /(Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık)

Dinin ruh sağlığını nasıl etkilediği meselesi din psikolojisinin araştırma konuları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Avrupa ve Amerika’da ruh sağlığı göstergeleri (mutluluk, içsel huzur, öz saygı, kaygı, depresyon, umutsuzluk, intihar olasılığı vs.) ile hem genel dindarlık, hem de dindarlığın farklı görüntüleri arasındaki ilişkiler nicel ve nitel çalışmalarla incelenmektedir. Bilhassa son 20-30 yıl içinde bu konuda odaklanan araştırmaların hızla arttığını söyleyebiliriz

₺25,00
₺20,00 20% tasarruf edin
Vergisiz
Miktar
Stoktaki son ürünler

Barkod
9789756447505
Yazar
Asım Yapıcı
Yayınevi
Karahan Kitabevi


  • Güvenli Ödeme Güvenli Ödeme
  • Hızlı Teslimat Hızlı Teslimat
  • Kolay İade Kolay İade

Eser Adı : Ruh Sağlığı ve Din

Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık

Yazar: Prof  Dr Asım Yapıcı

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu        

Dizi Adı:Araştırma-İnceleme                             

Kitabın genel anlamda türü: din

Katkıda Bulunanlar:      

Editör: Seyfi Karahan                  

Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi:Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Ekim 2013                    

Baskı :2.baskı

Sayfa Sayısı:  375

Kitap Boyutları: 14x21

Dinin ruh sağlığını nasıl etkilediği meselesi din psikolojisinin araştırma konuları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Avrupa ve Amerika’da ruh sağlığı göstergeleri (mutluluk, içsel huzur, öz saygı, kaygı, depresyon, umutsuzluk, intihar olasılığı vs.) ile hem genel dindarlık, hem de dindarlığın farklı görüntüleri arasındaki ilişkiler nicel ve nitel çalışmalarla incelenmektedir. Bilhassa son 20-30 yıl içinde bu konuda odaklanan araştırmaların hızla arttığını söyleyebiliriz. Üstelik Batılı literatür incelenecek olursa, din-ruh sağlığı ilişkisinin sadece din psikologları tarafından değil; aynı zamanda psikologlar, psikiyatrlar, hatta sosyologlar tarafından da araştırıldığı görülecektir.

Batı’da hem ruh sağlığının din, hem de dinin ruh sağlığı üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu ısrarla araştırıldığı hâlde, maalesef ülkemizde bu mesele üzerinde yoğunlaşan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Dahası, din psikologları hariç, diğer akademik birimlerde görev yapanlar, özellikle psikologlar ve psikiyatrlar ruh sağlığı-din ilişkisine pek fazla ilgi duymamaktadır. Kuşkusuz bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Ancak hiçbir sebep insanın ruh sağlığını şu ya da bu şekilde etkilemesi muhtemel olan dinin görmezden gelinmesini mazur gösteremez. Zira aynen psikiyatri gibi din de insanın hizmetinde olup ölümü değil hayatı, mutsuzluğu değil mutluluğu, uyumsuzluğu değil uyumu, kişiliksizliği değil şahsiyetli olmayı, kaygıyı değil umudu, korkuyu değil güvenliği, anlamsızlığı değil anlamı, hastalığı değil sağlığı, nihayet sosyal çözülmeyi değil sosyal bütünleşmeyi istemektedir.

Sosyal bilimci ilke olarak her şeyin her şeyle ilişkisini inceleyebilir, hatta incelemelidir de. Bu sebeple din psikolojisi dışındaki akademik birimler tarafından da ruh sağlığı-din arasındaki muhtemel ilişkilerin
çok yönlü bir şekilde ele alınması lazımdır. Şüphesiz bu tür araştırmaların artması için öncelikle katı pozitivist bilim mantığının ve bundan beslenen paradigmaların baskısından kurtulmak gerekir. Zira ruh sağlığını sadece biyokimyasal bir perspektifle medikalize ederek değerlendirmek, indirgemeci bir yaklaşımı benimsemek demektir. ġayet insanın ruh sağlığını etkileyen faktörler sıralanırken psiko-sosyal sebeplerden bahsedilebiliyorsa, ferdin bireysel ve sosyal hayatını düzenlemede önemli bir yer tutan dinî inançlar, dinî ibadetler ve dinî grupların da ihmal edilmemesi gerekir. Modern dünyanın kalabalık içinde yalnızlaştırdığı, dahası anlamsızlık ve yabancılaşma ile karşı karşıya bıraktığı bireylerin psikolojik durumları araştırılırken başka değişkenlerle birlikte dine de en azından temel değişkenlerden birisi olarak yer verilmesi, dinin ruh sağlığı üzerinde nasıl bir etkide bulunduğunu anlamayı kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte her türlü din ve dindarlık ruh sağlığını olumlu etkiler tarzında genel bir ifadeyle yola çıkmak ve bunu ispatlamaya çalışmak da, aynen dini dikkate almama gibi, ön yargılı bir tavırdır. Nitekim bugün kendi inanç ve ideolojileri çerçeve-sinde Batılı bilim adamları, analitik bir tavır takınarak ruh sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen dindarlık biçimlerini ayırmaya çalışmaktadır. Biz bu çalışmamızla hem alandaki boşluğun doldurulmasına küçük bir katkı yapmak, hem de din psikologları dışındaki akademisyenlerin bu meseleye dikkatlerini çekmek istedik.

2 Öğeler

Şu an için müşteri incelemesi yok.