• -10%
search

Limited Şirketlerde Payın Devri – Ticaret Hukuku Monografileri –

₺380,00
₺342,00 10% kazanın
Vergi dahil
Barkod
9789750283260
Yazar
Zekeriya Akın
Yayınevi
Seçkin Yayınevi
Adet
Stoktaki son ürünler


Limited şirketlerde, ortak ile şirket arasında ortak olma sıfatından kaynaklanan tüm hak ve borçlardan oluşan en önemli unsur paydır. Bu payın kazanılması yollarından birisi de payın devridir. Şirket sözleşmesince yasaklanmadığı takdirde ortaklar çeşitli sebeplerle esas sermaye paylarını serbestçe devredebilmektedirler.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 595 vd.'da öngörüldüğü üzere şirket esas sermaye paylarının devredilmesi mümkündür. Kitapta bu kapsamda; limited şirketlerde pay kavramı, taraflar arasında yazılı pay devir sözleşmesinin yapılması, sözleşmedeki tarafların imzalarının noter tarafından onaylanması, eğer şirket sözleşmesi ile kaldırılmamışsa genel kurul onayı ve onayın verilmesi usulü ile pay defterine kayıt, ticaret siciline tescil ve ilanın nasıl yapılması gerektiği hususu incelenmiştir. Payın özel devir şekilleri (miras, eşler arası mal rejimi ve cebri icra yoluyla geçişi) inceleme konusu yapılmış, esas sermaye payının devrinin devreden ve devralan açısından sonuçları ile şirket bakımından sonuçları ele alınmıştır.
Kitapta, esas sermaye payın devri ve devrin sonuçları Alman ve İsviçre düzenlemesi ile öğretideki görüşler ve güncel Yargıtay içtihatları çerçevesinde aktarılmaya çalışılmıştır.

2 Öğeler
 

Güvenli Ödeme

 

Hızlı Teslimat

 

Kolay İade