search

Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku

Barkod
9789750245756
Yazar
Oruç Hami Şener
Yayınevi
Seçkin Yayınevi


"Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku" isimli bu çalışma, avukat, hakim, mali müşavir gibi hukuk uygulamacılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılmıştır. Ancak elinizdeki bu eser, sadece bir Yargıtay kararları derleme kitabı değildir. Aksine çalışmada yerli ve özellikle yabancı doktrin dikkate alınarak, belirli bir plan çerçevesinde Limited Ortaklıklar Hukuku oldukça geniş kapsamlı olarak kaleme alınmıştır. Eserin pek çok yerinde limited ortaklıklara ilişkin Türk hukuk sistemi, yabancı hukuk (özellikle İsviçre ve Alman) sistemleriyle mukayese edilmiş, bunun yanında yabancı hukuktaki çok önemli gelişmeler ayrı başlıklar halinde ve Türk sisteminde böyle bir yenileştirmeye ihtiyaç olup olmadığı araştırılarak açıklanmıştır. Ayrıca kitapta Yargıtay'ın limited ortaklıklara ilişkin vermiş olduğu kararlar ilgili yerlerde değerlendirilmiş ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu çerçevede eserde 250'nin üzerinde Yargıtay kararı yer almaktadır. Böylelikle Yargıtay'ın Limited Ortaklıklar Hukukuna ilişkin uygulaması açıklanmaya ve bu uygulamanın haklı olup olmadığı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu yönleriyle çalışma, Limited Ortaklıklar Hukukuna ilişkin oldukça kapsamlı bir başvuru eseri niteliğindedir.

Konu Başlıkları
n1.jpg Limited Ortaklığa İlişkin Düzenlemelerin Tanıtılması
n1.jpg Limited Ortaklığın Tanımı, Temel Unsurları, Ortakların Özellikleri ve Sayısı
n1.jpg Limited Ortaklığın Kuruluşu, Kuruluştan Doğan Sorumluluk
n1.jpg Fesih Davası ve Kuruluşta Kanuna Karşı Hile
n1.jpg Limited Ortaklıkta Esas Sermaye, Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları
n1.jpg Sermayenin İfası, Nakdi Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesi ve Sermayenin Korunması İlkesi
n1.jpg Limited Ortaklıkta Genel Sözleşme Değişikliği
n1.jpg İmtiyazlar ve İmtiyazların Korunması, Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltılması
n1.jpg Limited Ortaklıkta Esas Sermaye Payı, Pay Senetleri ve Pay Defteri, Esas Sermaye Payının Devri
n1.jpg Özel İktisap Halleri, Sermaye Payının Gerçek Değerinin Belirlenmesi
n1.jpg Esas Sermaye Payının Müştereken Birden Fazla Ortağa Ait Olması
n1.jpg Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı, Limited Ortaklıkta İntifa ve Kurucu İntifa Senetler
n1.jpg Limited Ortaklıkta Ortakların Yükümlülükleri ve Hakları
n1.jpg Limited Ortaklığın Organları
n1.jpg Limited Ortaklıkta Denetim ve Özel Denetçi
n1.jpg Limited Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu ve Özellikle Ortaklığın Kamu Borçlarından Dolayı Ortaklara Başvurulması
n1.jpg Limited Ortaklıktan Ayrılma ve Hukuki Sonuçları
n1.jpg Limited Ortaklığın Sona Ermesi (Çözülmesi) ve Tasfiyes

 

Güvenli Ödeme

 

Hızlı Teslimat

 

Kolay İade