search

Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Barkod
9789750251504
Yazar
Ali Murat Sevi
Yayınevi
Seçkin Yayınevi

Çağdaş dünyanın en önemli iktisadî aktörü olan anonim ortaklıklar, yürüttükleri faaliyetler sonucunda günümüzde küresel ve bölgesel ekonomilere şekil vermekle kalmayıp, sağladıkları istihdam olanakları ve çıkardıkları menkul değerler sayesinde yarattıkları yatırım imkanları ile sosyal gelişime de katkıda bulunmaktadırlar.

Anonim ortaklıklar, iktisadî ve sosyal yaşam dahilinde sahip oldukları bu önemli konuma, büyük ölçüde taşıdıkları hukukî özellikler sayesinde ulaşmışlardır. Anonim ortaklıkların özünde yer alan tüzel kişilik, sınırlı sorumluluk ve payın serbestçe devredilebilirliği gibi hayatî unsurları; onları küçük tasarruf sahiplerinin gözünde, sahip oldukları birikimleri güvenli ve verimli bir biçimde işletebilmeleri açısından cazip bir yatırım imkânı haline getirmektedir. Payın devredilebilir oluşu ve güvenli ve kolay bir biçimde tedavül edebilmesi, bu paylara duyulan talebin temel sebeplerinden birisini oluşturmaktadır.

Eser, tekrar gözden geçirilerek, üçüncü baskıdan sonra mevzuatta gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda güncellenmiştir. Ayrıca, esere yeni konular da ilave edilerek genişletilmiştir. Bunun yanında özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması ile ortaya konulan bilimsel görüşler ve yargısal içtihatlarda eserde yer almaktadır. 

Konu Başlıkları

n1.jpg Payın Devredilebilirliği İlkesi ve Devren Kazanma ile İlgili Öngörülen Sınırlamalar
n1.jpg Payın Devir Prosedürü ve Payın Devrinin Hukuki Sonuçları


 

Güvenli Ödeme

 

Hızlı Teslimat

 

Kolay İade